BBCS2 12/24 Tachikawa Singles

Bang mirror 00:34

Makoto vs Bang 03:53

Ragna vs Valkenhayn 07:21

zanzan ( bang ) VS masuta ( bang )
saikyou nanashi shi sama ( makoto ) VS ueno katta nin
harakiri ( ragna ) VS masashi ( valkenhayne 

Hazama vs Litchi 0:07

Hazama vs Tager? 2:52

Lambda vs Makoto 6:05

ora ( hazama ) VS kimura ( Litchi )
ora (hazama) VS mato ( Tager )
enjieru taiga ( Lambda ) VS ai nama daisuki ( makoto )

Makoto vs Jin 00:05

Tager vs Jin 04:25

Tager? vs Makoto 09:35

ai nasa n daisuki ( makoto ) VS KC( jin )
Tager VS KC ( Jin)
Akira (Tager) VS ai nasa n daisuki ( makoto )